| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
TLAČ + VÝSEK
REKLAMNÉ PRODUKTY
VZORKY A VZORKOVNÍKY
PROTIVÍRUSOVÝ BALÍK

Plastové UV karty 

 
Rozmery
Formát výstupu
Rozmery po orezaní predstavujú 85 x 54mm. Výtlačok má zaoblené rohy s rádiusom zaoblenia cca 4 mm. (Pozri obrázok).
Formát projektu
Projekt musí mať rozmery 58 x 89 mm, t. j. na každej strane o 2 mm väčšie v porovnaní s rozmermi výtlačku.Ak nejaké objekty vyčnievajú mimo oblasť predlohy, je potrebné ich orezať. (Pozri obrázok).
Priehľadné a polo priehľadné karty sa nemôžu tlačiť so spadávkou.  
 


POZOR!!
Aj vtedy, ak vaša tlačová predloha neobsahuje pozadie so spadávkou, musí byť formát projektu dodržaný. Preto je potrebné ohraničiť formát projektu obdĺžnikom na najnižšej vrstve, bez kontúry (outline) a výplne, alebo (v prípade rastrového súboru) príslušne orezať projekt tak, aby mal správne rozmery.
Šablóna
Za účelom zjednodušenia projektovania navrhujeme stiahnuť si šablónu, podľa ktorej je možné pripraviť tlačovú predlohu.
Stiahnuť súbor:
Šablóna firemnej karty  
POZOR!!
Šablóna slúži ako vzor na projektovanie. Pred uložením hotového projektu je potrebné šablónu odstrániť, aby sa nevytlačila spolu s výtlačkom!


Grafika
Farebný model
Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť v modeli CMYK (netýka sa predlôh s použitím doplnkových farieb), ak predloha obsahuje rastrové obrazy (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK.
Miešanie rôznych farebných priestorov alebo farebných modelov v jednom dokumente (napr. CMYK a RGB) spôsobí chybné spracovanie farieb a nepodlieha reklamácii.
Hlboká čierna
Pre získanie plnej, tmavej čiernej je potrebné použiť čiernu farbu vytvorenú zo zložiek 33%C 33%M 33%Y 100%K. 
Prechody tónov
Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%
Optimálne rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie pre rastrovú grafiku a fotografie je 600dpi.
Rozmiestnenie objektov
Pri otáčaní projektu o -90 stupňov je potrebné skontrolovať, či sa bitové mapy otáčajú správne.

Všetky texty umiestňujte na osobitnej vrstve (hornej).

V prípade uloženia ako CDR je potrebné predlohu zoskupiť a zmeniť fonty na krivky.
V súbore je potrebné definovať formát stránky zhodný s vyššie uvedeným formátom projektu a projekt umiestniť centrálne na stránke.
V prípade uloženia ako EPS projektu bez pozadia (bieleho) je potrebné ho ohraničiť rámikom s rozmermi zhodnými s vyššie uvedeným formátom projektu .


Vzhľadom na toleranciu polohovania sa môžu vyskytnúť určité presuny tlačovej predlohy oproti okraju výtlačku. Preto neodporúčame umiestňovať okolo projektu rôzne druhy rámikov, ktorých necentrickosť môže byť na výtlačku viditeľná.

Všetky strany v súbore musia mať rovnakú orientáciu.
Výtlačky sa predvolene otáčajú „Head to Head"

Biela farba
UV ploter má možnosť tlače v bielej farbe.
Poskytuje to možnosť tlačiť len bielou farbou alebo CMYK-om bez použitia bielej predtlače na farebné a priesvitné materiály.
Pre objednanie produktov s bielou predtlačou je potrebné propraviť dokument zložený zo 3 {dodstr} strán:
 
  1. prvá strana s farebným návrhom,
  2. druhá strana s bielou predtlačou (len pre farebné a bezfarebné materiály) 
  3. tretia strana s tvarom na výsek podľa kriviek (iba v prípade, ak bola zvolená táto možnosť).
 Môžete pripraviť aj osobitné súbory - jeden s farebným návrhom (dopíšte"color” v názve súboru), druhý s predtlačou (súbor s bielou musí mať v názve slovo  "white"), prípadne tretí s tvarom na výsek (so slovom „cut” v názve).
Takto pripravené súbory zbaľte do formátu ZIP alebo 7z.
Príklad:
    personalizované transparentné karty, 60 farebných kariet a spoločná predtlač, súbory majú názvy:
    karty_transparent_color.pdf (60 farebných strán), karty_white_60x.pdf (1 čiernobiela strana).
 


Príprava súboru s predtlačou
Návrh skopírujte do osobitného súboru a zameňte všetky farby za čiernu (100% K). Zámena čiernej za bielu nastáva v softvéri stroja.


Pod malé texty čiernej farby (100% black) sa nevyžaduje predtlač.

POZOR!!
objekty bielej farby definovanej ako C0%,M0%,Y0%,K0% budú na výtlačku priesvitné.


Príprava personalizácie
Pre personalizovanú tlač je potrebné pripraviť dodatočnú databázu. Návod na jej prípravu nájdete v osobitnej sekcii:

Pozrite sa, ako pripraviť personalizáciu


Uloženie do súboru
Formáty súborov
Uprednostňované: PDF
Akceptované: CDR, TIFF, JPG (neodporúča sa). 
Pozor! z programu InDesign prijímame výhradne postscriptové súbory, alebo prosíme uviesť v poznámke k objednávke informáciu: "Pozor, súbor z InDesign. Prosím pripraviť PS"
PDF, EPS, PRN
Akceptované CDR, TIFF, JPG (neodporúča sa). K zakázkam s týmito súbormi pripočítavame 3,5 PLN za prípravu PDF súboru.
Pozor! Z programu InDesign prijímame výhradne postscriptové súbory, alebo prosíme uviesť v poznámkach k zákazke informáciu: „Pozor súbor z InDesign. Prosím o vyhotovenie PSa"
Poznámky
Pri uložení ako PDF je potrebné nastaviť vysoké rozlíšenie grafiky. PDF uložte vo verzii PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)
 


Ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné ho zameniť za krivky, alebo pripojiť k súboru fonty (v súboroch PDF).
Nie rasterizujte texty!!!

Ak predloha obsahuje viac ako jednu stránku, uložte všetky stránky do jedného súboru. Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s názvami rubová a lícová strana. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 Ak predloha obsahuje viac ako jednu stranu, uložte všetky strany do jedného súboru.  Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s názvami líc (awers) a rub (rewers) (napr.: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V prípade prípravy osobitných súborov pre zušľachťovanie je potrebné do ich názvu umiestniť informáciu, ktorej strany sa týkajú (napr.: maska_lic.pdf, maska_rub.pdf)

Ak posielate viac ako jeden súbor, zbaľte súbory do formátu ZIP.
V prípade uloženia ako TIFF, je potrebné uložiť súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov.
V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu. 
 V prípade uloženia ako TIFF uložte súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov. V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu.


Doplnkové informácie
Je potrebné upozorniť na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadu na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.


Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.