| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
 PROTIVÍRUSOVÝ BALÍK
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
TLAČ + VÝSEK
REKLAMNÉ PRODUKTY
VZORKY A VZORKOVNÍKY

Vizitky

 

Rozmery
Formát výstupu
Rozmery po obrezaní predstavujú
50mm x 90mm pre bežné vizitky.
55mm x 85mm pre vizitky „Eurostandard" (Pozri obrázok)
50mm x 181mm, Po zložení: 50mm x 90,5mm pre skladacie vizitky. (Pozri obrázok)
Formát projektu
Projekt musí mať rozmery 54mm x 94 mm alebo 59mm x 89mm alebo 54mm x 185mm (skladané), t. j. na každej strane o 2 mm väčšie v porovnaní s rozmermi výtlačku. Ak nejaké objekty prečnievajú mimo oblasť projektu, je potrebné ich orezať.(Pozri obrázok)
POZOR!!
Aj vtedy, ak vaša tlačová predloha neobsahuje pozadie so spadávkou, musí byť formát projektu dodržaný. Preto je potrebné ohraničiť formát projektu obdĺžnikom na najnižšej vrstve, bez kontúry (outline) a výplne, alebo (v prípade rastrového súboru) príslušne orezať projekt tak, aby mal správne rozmery.
Spadávka
Spadávka Pozadie predlohy a všetky objekty, priliehajúce k okraju výtlačku, je potrebné vyviesť na spadávku za okraj výtlačku. Spadávka by mala predstavovať vždy 2 mm na každej strane.
Šablóna
Za účelom zjednodušenia projektovania navrhujeme stiahnuť si šablónu, podľa ktorej je možné pripraviť tlačovú predlohu.
Stiahnuť súbor:
Šablón vizitky 90x50  
Šablóna vizitky 85x55  
Šablón vizitky 90x55  
Šablóna skladacej vizitky  

POZOR!!

Šablóna slúži ako vzor na projektovanie. Pred uložením hotového projektu je potrebné šablónu odstrániť, aby sa nevytlačila spolu s výtlačkom!


Označte prosím miesto vŕtania na návrhu malým čiernym bodom (alebo kotrastnou farbou) s priemerom max 2mm
V prípade neoznačenia vŕtame štandardne na ľavej strane (v strede kratšieho okraja)


Príprava na parciálne zušľachťovanie
Ako pripraviť súbor s návrhom na prevedenie parciálneho alebo reliéfneho lakovania
Pripravte dodatočnú/é (poslednú/é) stranu/y v súbore a vyznačte na nej (nich) plochy lakované jednou farbou (K 100%). Obraz pre parciálne lakovanie nemôže obsahovať odtiene sivej. Dokonca aj nevýrazné, svetlé sivé farby sa automaticky konvertujú na čiernu a budú zalakované. 

Prvky s parciálnym lakovaním musia spĺňať určité požiadavky:
 • navrhované čiary nesmú byť tenšie ako 0,4mm;
 • odstupy medzi prvkami nesmú byť menšie ako (0,5mm);
 • veľkosť textu nesmie byť menšia ako 14b;
Existuje možnosť presunu oproti tlači o 0,3mm. 


Parciálny reliéfny 3D lak
 • Hrúbka laku 25-35 mikrónov (výrazne hmatateľný pri dotyku prstom).
 • Neodporúčame lakovanie po spadávku vzhľadom na možnosť mrvenia sa pri rezaní. Súbory s pripravenou maskou po spadávku pre 3d lak sa zadávajú na realizáciu a zhotovujú na zodpovednosť objednávateľa zákazky. 
 • V prípade zušľachťovania prvkov výtkačku reliéfnym 3D lakom existuje možnosť lakovania iba jednej strany.
 • V prípade obojstranných výtlačkov sa reliéfnym 3D lakom zušľachťuje výhradne prvá strana (líc). V tomto prípade je potrebné pripraviť 3-stranový súbor. Poradie strán v súbore: líc/rub/maska k lícu.
 • neumiestňujte lak na miesta ryhovania (bigovania)

Parciálny UV lak
 • Hrúbka laku 10-15 mikrónov
 • Neodporúčame parciálne UV lakovanie po spadávku ani na bigoch vzhľadom na praskanie laku. Toto odporúčanie neplatí pre drobné prvky/vzory, pri ktorých je prasknutie laku slabo viditeľné.
 • V prípade zušľachťovania prvkov výtlačku UV lakom je dostupná možnosť obojstranného lakovania. V takom prípade je potrebné pripraviť 4-stranový súbor líc/rub tlač (strany 1 a 2 súboru), líc/rub maska (strany 3 a 4  súboru). 
 • neumiestňujte lak na miesta ryhovania (bigovania)
POZOR! Na rubovú stranu sa nesmú projektovať  lakované prvky, ktoré sa prekrývajú s väčšími prvkami laku na lícnej strane, nakoľko sa môžu na tieto prvky odtlačiť a spôsobia zlepovanie sa výtlačkov.


Pozor! V prípade vysokonákladových zákaziek alebo ak lakovaná plocha danej zákazky presiahne 15% plochy výtlačku, termín spracovania zákazky sa môže predĺžiť až na 5 pracovných dní.

Názvy súborov by mali jednoznačne vyjadrovať ich určenie (maska, líc/rub)


Príprava na emBOSovanie 
Požiadavky/obmedzenia týkajúce sa výberu a prípravy pretláčaných prvkov:
 • minimálna hrúbka prvku 0,8mm
 • minimálny rozostup medzi embosovanými prvkami (svetlý rozostup) 0,8mm
 • minimálna veľkosť základného fontu 16b.
 • bez možnosti embosovania na spadávku

Prijímame na embosovanie vektorovú a rastrovú grafiku! 


Ako pripraviť súbory na embosovanie?
 
Pred začatím projektovania si stiahnite šablónu pre embosované vizitky:

Stiahnuť súbor:
Šabóna plochy embosovania vizitky 90x50  
Šabóna plochy embosovania vizitky 90x55  
Šabóna plochy embosovania vizitky 85x55  
Šablóna plochy embosovania skladacej vizitky  

Súbor na pretláčanie sa pripravuje podobne, ako súbor na parciálne lakovanie. Je potrebné pripraviť dodatočnú (poslednú) stranu súboru s rozmermi vizitky. Následne je potrebné aplikovať na ňu pretláčané plochy/prvky, v jednej farbe (K 100%) – v oblasti poľa pretláčania (77x45 mm, zelená čiara na šablóne).
 
V prípade zaslania osobitných súborov v zip súbore, musia ich názvy jednoznačne uvádzať ich účel (predná strana/zadná strana/maska pretláčania).  Pri objednávke pretláčaných vizitiek  s parciálnym 3D lakom (predná strana/zadná strana/maska 3D/ maska pretláčania).
 
V prípade zaslania súboru s viacerými stranami - maska pretláčania musí byť vždy nastavená ako posledná strana súboru. Pri objednávke pretláčaných vizitiek  s parciálnym 3D lakom musí byť dodržané nasledovné poradie:
 • pre jednostranné vizitky: tlač predná strana, maska 3D, maska pretláčania
 • pre obojstranné vizitky:  tlač predná strana,  tlač zadná strana, maska 3D, maska pretláčania

Upozornenie: Pretláčanie vyhotovujeme ako vypuklé na prednej strane; preliačené na zadnej strane.


Príprava doplnkovej farby Liquid Gold/Silver
Liquid metal - metalizovaná fólia dostupná vo farbách: Gold, Silver, Red, Green, Blue 

Doplnková farba Liquid Metal sa pripravuje rovnako, ako parciálne zušľachťovanie UV lakom. Je potrebné pripraviť dodatočnú/é stranu/y a aplikovať na ňu lakované plochy v jednej farbe (K 100%). Obraz na parciálne lakovanie nemôže obsahovať odtiene sivej. Aj najnevýznamnejšie, svetlé sivé sa automaticky konvertujú na čiernu a budú zalakované.

Upozornenie.
Neodporúča sa lakovať a používať Liquid Metal na tenšie prvky ako 0,4 mm v pozitíve a 0,6 v negatíve. Odporúčaná minimálna veľkosť písma je 10 bodov, rozostupy medzi prvkami nesmú byť menšie ako (0,5mm); Existuje možnosť presunu oproti tlači o 0,3mm. 
Neodporúčame navrhovať efekt Liquid Metal na spadávku, ani na ryhy (bigy) vzhľadom na možnosť praskania/ mrvenia sa metalizovanej fólie na okrajoch/bigoch.

LiquidMetal je farba potlače. V súvislosti s tým, vzhľadom na presnosť pasovania (0,3mm), neodstraňujte/ nevyberajte grafiku pozadia v CMYK návrhu, Strana s návrhom pozadia nesmie obsahovať zopakované prvky masky.

Pri použití Liquid Metal na väčšie prvky/ plochy s plným pokrytím sa môže objaviť efekt nejednostného pokrytia. 
 


Biela 3D
Biela 3D
Je potrebné pripraviť súbor, ktorý bude obsahovať návrh (objekty a texty) v jednej farbe (K 100%).
Nie je možné pripraviť návrh so spadávkou vzhľadom na odlupovanie sa farby počas výseku.
Neodporúčame používať fonty menšie ako 6 bodov. Nepoužívajte tenké fonty.


Grafika
Farebný model
Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť v modeli CMYK (netýka sa predlôh s použitím doplnkových farieb), ak predloha obsahuje rastrové obrazy (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK.
Miešanie rôznych farebných priestorov alebo farebných modelov v jednom dokumente (napr. CMYK a RGB) spôsobí chybné spracovanie farieb a nepodlieha reklamácii.


Pri definovaní vlastných farieb CMYK nemôže súčet hodnôt tónov v jednom bode prekročiť 300% (pri jednostranne poťahovaných kartónoch nemôže na nepoťahovanej strane prekročiť 200%; je potrebné vyhýbať sa najmä umiestňovaniu plôch s plným pokrytím so sýtymi farbami na tých istých miestach na rube aj líci výtlačku). Pri tlačových predlohách, kde bude tento parameter prekročený, reklamácie nebudú uznané. (Čiže nie je možné tvoriť čiernu farbu zo štyroch 100% zložiek).

Pre výtlačky zušľachťované laminovaním nesmie súčet hodnôt tónov v jednom bode prekročiť 250%.


Tam, kde je to možné, odporúčame použiť profil  ICC ISO Coated v.2_300, ktorý limituje zložky na 300% namiesto ISO Coated v.2, v ktorom môžu zložky dosahovať 330%.
Hlboká čierna
Pre získanie plnej, tmavej čiernej je potrebné aplikovať čiernu farbu vytvorenú zo zložiek 40%C 30%M 30%Y 100%K. Pri digitálnej tlači použite zložky 33%C 33%M 33%Y 100%K.
Sivá plocha s plným pokrytím
Ofsetová tlač: Odporúča sa tvorba sivých plôch s plným pokrytím s využitím všetkých zložiek CMYK. Hodnoty: C:50% M:40% Y:40% K:22%
Digitálna tlač: Ak má byť farba pozadia sivá, je potrebné ju vytvoriť zo zložky "K" bez použitia ostatných farieb"CMY"
Prechody tónov
Do prechodu tónov pridajte šum, aby sa zabránilo pruhovaniu.
Optimálne rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie pre rastrovú grafiku a fotografie je 300dpi.
Rozmiestnenie objektov
Dôležité objekty (fotografie, grafika, texty) sa nemôžu nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od okraja formátu výtlačku a línie skladania (ryhy, lomy).

Pri otáčaní projektu o -90 stupňov je potrebné skontrolovať, či sa bitové mapy otáčajú správne.

V prípade uloženia ako CDR je potrebné predlohu zoskupiť a zmeniť fonty na krivky.
V súbore je potrebné definovať formát stránky zhodný s vyššie uvedeným formátom projektu a projekt umiestniť centrálne na stránke.
V prípade uloženia ako EPS projektu bez pozadia (bieleho) je potrebné ho ohraničiť rámikom s rozmermi zhodnými s vyššie uvedeným formátom projektu 

Z ohľadu na toleranciu rezania sa môžu vyskytnúť určité presuny tlačovej predlohy oproti okraju výtlačku. Preto neodporúčame umiestňovať okolo projektu rôzne druhy rámikov, ktorých necentrickosť môže byť na výtlačku viditeľná.

Výtlačky sa predvolene otáčajú "Head to Head".


Uloženie do súboru
Formáty súborov
Uprednostňované PDF, EPS, PRN
Akceptované CDR, TIFF, JPG (neodporúča sa). K zakázkam s týmito súbormi pripočítavame 3,5 PLN za prípravu PDF súboru.
Pozor! Z programu InDesign prijímame výhradne postscriptové súbory, alebo prosíme uviesť v poznámkach k zákazke informáciu: „Pozor súbor z InDesign. Prosím o vyhotovenie PSa"
Poznámky
Pri uložení ako PDF je potrebné nastaviť vysoké rozlíšenie grafiky. PDF uložte vo verzii PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)
 


Ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné ho zameniť za krivky, alebo pripojiť k súboru fonty (v súboroch PDF).
Nie rasterizujte texty!!!

Ak predloha obsahuje viac ako jednu stránku, uložte všetky stránky do jedného súboru. Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s názvami rubová a lícová strana. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 Ak predloha obsahuje viac ako jednu stranu, uložte všetky strany do jedného súboru.  Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s názvami líc (awers) a rub (rewers) (napr.: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V prípade prípravy osobitných súborov pre zušľachťovanie je potrebné do ich názvu umiestniť informáciu, ktorej strany sa týkajú (napr.: maska_lic.pdf, maska_rub.pdf)

Ak posielate viac ako jeden súbor, zbaľte súbory do formátu ZIP.
V prípade uloženia ako TIFF, je potrebné uložiť súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov.
V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu. 
 V prípade uloženia ako TIFF uložte súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov. V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu.


Doplnkové informácie
Je potrebné upozorniť na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadu na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.


Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.