| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
TLAČ + VÝSEK
REKLAMNÉ PRODUKTY
VZORKY A VZORKOVNÍKY

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 
Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá získavania, spracovania a ochrany osobných údajov poskytnutých  používateľmi v súvislosti so založením a správou zákazníckeho účtu, spracovaním objednávok a marketingovou činnosťou prostredníctvom našich servisov: www.printnet.pl, printnet.sk, printnet.cz, printnet.co, printnet.dk, mitprintnet.dk, meinprintnet.de, redimprenta.es; boxprint.pl, fotobook.pl
Návštevou a/alebo používaním našich servisov vyjadrujete súhlas s ustanoveniami týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Správcom osobných údajov je D&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom v: Poľsko, Gliwice 44-100, ul. Moniuszki 6, zapísaná pod číslom 0000050400 do Registra podnikateľov Národného súdneho registra  Okresného súdu v Gliwiciach, X. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, preukazujúca sa daňovým identifikačným číslom: 631-10-03-966, základné imanie: 838 000 PLN, ďalej len D&D.
Ochrana osobných údajov predstavuje pre D&D najvyššiu prioritu. Všetci naši zamestnanci a spolupracovníci boli zaškolení v oblasti ich spracovania a ochrany.  Nezverejňujeme, nepredávame, neposkytujeme a nevypožičiavame databázu údajov našich zákazníkov iným subjektom.
DRUH ZBIERANÝCH ÚDAJOV.
 
Informácie, ktoré nám poskytuje zákazník. 
Zhromažďujeme informácie, ktoré nám priamo poskytuje zákazník pri založení svojho účtu  v D&D  (meno a priezvisko/názov, adresa bydliska/sídla podnikateľského subjektu, daňové identifikačné číslo, druh prevádzkovanej činnosti a korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo) alebo pri spravovaní svojho účtu (údaje v rozsahu zadávaných zákaziek: parametre produktov, grafické súbory, texty, dodacie adresy a pod.) .
 
Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky. 
Počas návštevy nášho servisu môžeme automaticky zhromažďovať niektoré informácie, ako sú IP adresa (Internet Protocol Address), druh prehliadača, verzia operačného systému a pod. Tieto údaje využívame na účely zabezpečovania procesov nevyhnutných pre plnú funkcionalitu internetového servisu, môžu byť tiež využívané na štatistické účely – údaje o pohyboch na stránke, počte vstupov cez stránku alebo zobrazení stránky, na zber všeobecných informácií napr. o regióne, z ktorého bolo uskutočnené pripojenie.
 
Súbory cookie a iné technológie sledovania. 
 
Spolupracujeme s inými firmami na účely poskytovania analytických služieb a obsluhy reklám týmito firmami v našom mene na internete a v mobilných aplikáciách,  okrem iného analytických nástrojov Google Analytics (správca súborov cookie: Google Inc so sídlom v USA). Tieto subjekty môžu používať súbory cookie, signalizátory web siete, identifikátory zariadení a iné technológie na účely zberu informácií o používateľoch našich služieb, vrátane ich IP adresy, druhu prehliadača, informácií o mobilnej sieti, navštevovaných stránkach,čase strávenom na stránkach, kliknutých odkazoch a informácií o konverzii. 
Väčšina internetových prehliadačov má prednastavený súhlas s používaním súborov cookie. Obvykle je možné nastaviť odstránenie alebo zákaz súborov cookie. Zoberte však prosím do úvahy, že voľba odstránenia alebo zákazu súborov cookie môže ovplyvniť dostupnosť a funkcionalitu našich služieb. 
 
SÚHLASY SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV
 
D&D spracúva údaje na základe súhlasov udelených používateľom v prípadoch, v ktorých je ich spracovanie povolené právnymi predpismi, to znamená na účely plnenia ustanovení zmluvy uzavretej medzi stranami (objednávka/zákazka).
 
Udelenie súhlasu je dobrovoľné.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať v záložke Váš účet/ Váš profil.
 
ÚČEL ZBERU ÚDAJOV 

D&D spracúva  osobné údaje na účely:Spracovania objednávok, dodania produktov/služieb na želanie zákazníka, vrátane zaslania na uvedené adresy, spracovania transakcií a zasielania s tým súvisiacich informácií, potvrdení, faktúr. 
Ponúkania, údržby, rozširovania a zdokonaľovanie našich produktov a služieb.
Poskytovania personalizovaných obchodných informácií zákazníkom (na základe súhlasu), okrem iného vrátane  informácií o produktoch, službách, ponukách, akciách, dotazníkoch, mimoriadnych zľavách a iných aktivitách D&D, ktoré sú podľa nášho predpokladu zaujímavé pre zákazníka.
Poskytovania zákazníkom bezplatných vzoriek, vzorkovníkov a iných reklamných materiálov a na účely usporiadania súťaží a marketingových akcií (na základe súhlasu so zasielaním marketingových informácií).
Údržby riadne fungujúceho a plne funkčného servisu, najmä na prispôsobovanie obsahu webových stránok internetového servisu preferenciám používateľa a optimalizáciu využívania webových stránok servisu (vlastné súbory cookie).
Analýzu a sledovanie údajov, stanovenie obľúbenosti obsahu, poskytovanie reklám a obsahov v súlade so záujmami zákazníka v rámci našich služieb a lepšie pochopenie jeho aktivity na stránke. 
ZMENY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov má používateľ D&D servisu právo kedykoľvek opravovať, dopĺňať, aktualizovať svoje osobné údaje alebo uvádzať ich na pravú mieru. Na tento účel je potrebné kontaktovať Oddelenie zákazníckeho servisu (prísne zúčtovateľné registračné údaje, vrátane fakturačných údajov) alebo uskutočniť zmeny na stránke v zákazníckom paneli (kontaktné údaje: emailová adresa, telefónne číslo, dodacie adresy).

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registrácia do servisu D&D je dobrovoľná, údaje sa ukladajú do databázy na účely zefektívnenia ďalšej spolupráce. Uchovávame údaje po dobu nie dlhšiu, ako je pre nás nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvných ustanovení z našej strany a umožnenie zasielania personalizovaných obchodných informácií zákazníkovi. Zákazník sám rozhoduje o dĺžke trvania spolupráce a kedykoľvek sa môže zrieknuť účtu v servise a zažiadať odstránenie osobných údajov, ktoré poskytol (právo na zabudnutie) prostredníctvom kontaktu s Oddelením zákazníckeho servisu (druk@dd.com.pl).
Po odstránení účtu sa údaje uchovávajú výhradne pre potrebu uplatňovania nárokov alebo z dôvodu nutnosti uchovávania dokumentácie, vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov (napr. daňových predpisov).

POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Informácie, ktoré zbierame, môžu byť poskytnuté dodávateľom služieb, ktorí potrebujú prístup k takýmto informáciám na účely zabezpečenia prác v našom mene:operátori platobných systémov, ktorí spracúvajú platby za tovar/ služby zakúpené v servise;
kuriérske spoločnosti, ktoré dodávajú zakúpený tovar kupujúcim alebo na nimi uvedené adresy, ktoré môžu taktiež prijímať platby a požadovať predloženie dokladu na účely preukázania totožnosti príjemcu;
účtovná kancelária – zabezpečujúca komplexné účtovne a administratívne služby pre spoločnosť, a taktiež personálnu a mzdovú agendu. 
WEB 100 TECHNOLOGIE (CYPR) LTD – internetová platforma obsluhujúca Fotobook.pl 
Množstvo údajov, poskytovaných s nami spolupracujúcim firmám, je limitované na vyžadované minimum.
Všetky firmy, ktoré získajú prístup údajom poskytnutým používateľmi servisu, sa zaviazali k ochrane osobných údajov v rozsahu, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi a k zaškoleniu svojich pracovníkov v rozsahu spracovania a ochrany poskytnutých osobných údajov. 

Informácie, ktoré poskytujeme, môžu byť navyše poskytnuté príslušným orgánom verejnej moci, ak to vyžadujú platné právne pedpisy. 
 
AKTUALIZÁCIA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

D&D môže vykonávať zmeny a aktualizácie predmetných pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť nevyhnutné pre zdokonalenie jej fungovania.  Každá zmena bude označená v servise prostredníctvom aktualizácie dátumu uloženého pri pravidlách ochrany osobných údajov. Takto sa budete môcť ľahko orientovať, či nastali zmeny a oboznámiť sa s ich obsahom v prípade, ak ich zaznamenáte. 
 
Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.