| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
TLAČ + VÝSEK
REKLAMNÉ PRODUKTY
VZORKY A VZORKOVNÍKY

Nálepky a etikety

 
Rozmery
Formát výstupu
Hotová etiketa, ktorej rozmery sú definované rezovou čiarou.
Formát projektu
Predloha (projekt) musí obsahovať jeden výtlačok etikety zväčšený o požadovanú spadávku, a osobitne rezové čiary.
Spadávka
Je to oblasť návrhu „vyčnievajúca” za čiaru rezu/bigovania. Spadávka by mala predstavovať po 2 mm na každej strane.
V prípade nepravouhlých tvarov nevypĺňajte pozadím celú plochu za rezovou čiarou, ale len spomínanú 2mm spadávku. Zvyšnú plochu ponechajte bielu.
Jednotlivá etiketa
 • etiketa môže mať ľubovoľný tvar
 • dôležité objekty sa nesmú nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od plánovanej rezovej čiary;
 • neprojektujte rámiky, obruby a pod., v blízkosti čiary nasekávania (min. 5 mm). Z ohľadu na toleranciu nasekávania nebudú výstupy vyzerať esteticky.
Šablóna pre narezávanie
 • čiary rezu jednotlivej etikety je potrebné vytvoriť z jednej uzavretej krivky
 • čiary rezu projektovať ako vlasové čiary čiernej farby 100%;
 • z ohľadu na čas rezania je potrebné pri projektovaní:
  - tam, kde je to možné, používať priamky namiesto kriviek
  - nezvyšovať počet vrcholov nad to, čo je potrebné na vyznačenie krivky
  - čiary rezu sa nesmú prekrývať
 • pri projektovaní čiar rezu je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa začiatok a koniec rezu nachádzal na oblúku - najlepšie je, ak vychádza uprostred priamej čiary.
 • čiary nasekávania je potrebné po dopasovaní s projektom uložiť do osobitného súboru, alebo na osobitnej strane toho istého súboru. V prípade, ak si vyberiete rezanie priamych čiar, nie je potrebné označovať čiary rezu. 
 • pre etikety na magnetickom podklade nesmie mať čiara rezu zaoblenia s menším polomerom ako 6 mm;
POZOR!!
Rezové čiary musia mať minimálny počet vrcholov potrebný pre vytvorenie tvaru, neopodstatnené zvyšovanie počtu vrcholov krivky spôsobí spomalenie práce plotra.
V prípade, ak sa ukáže, že zložitosť krivky spôsobuje prílišné spomalenie práce plotra, zákazka bude pozastavená z ohľadu na zle pripravený súbor.


Grafika
Farebný model
Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť v modeli CMYK (netýka sa predlôh s použitím doplnkových farieb), ak predloha obsahuje rastrové obrazy (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK.
Miešanie rôznych farebných priestorov alebo farebných modelov v jednom dokumente (napr. CMYK a RGB) spôsobí chybné spracovanie farieb a nepodlieha reklamácii.


In translation: `Metalizacja oraz kolor Biały`
In translation: `Przygotowanie grafiki dla Liquid Metal oraz koloru Biały znajduje się w sekcjach poniżej.`
Hlboká čierna
Na dosiahnutie plnej, tmavej čiernej použite farbu 100%K, v prípade etikiet s technológiou Biela + CMYK použite zložky: C33%M33%Y33%K100
Sivá plocha s plným pokrytím
Ak má byť farba pozadia sivá, je potrebné ju vytvoriť zo zložky "K" bez použitia ostatných farieb"CMY"
Prechody tónov
Do prechodu tónov pridajte šum, aby sa zabránilo pruhovaniu.
Optimálne rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie pre rastrovú grafiku a fotografie je 300dpi.
Rozmiestnenie objektov
Dôležité objekty (fotografie, grafika, texty) sa nemôžu nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od okraja formátu výtlačku a línie skladania (ryhy, lomy).

V prípade uloženia ako CDR je potrebné predlohu zoskupiť a zmeniť fonty na krivky.
V súbore je potrebné definovať formát stránky zhodný s vyššie uvedeným formátom projektu a projekt umiestniť centrálne na stránke.
V prípade uloženia ako EPS projektu bez pozadia (bieleho) je potrebné ho ohraničiť rámikom s rozmermi zhodnými s vyššie uvedeným formátom projektu .


Z ohľadu na toleranciu rezania sa môžu vyskytnúť určité presuny tlačovej predlohy oproti okraju výtlačku. Preto neodporúčame umiestňovať okolo projektu rôzne druhy rámikov, ktorých necentrickosť môže byť na výtlačku viditeľná.


Transparentné etikety CMYK, Biela + CMYK, Strieborné etikety
Oplatí sa vedieť - tipy pre transparentnú a striebornú fóliu:
 1. Pre dosiahnutie najlepšieho efektu čiernej  farby použite 100%K.
 2. Farby s vysokou sýtosťou vyzerajú krajšie. Pre dosiahnutie najlepšieho efektu by mala mať aspoň jedna zložka 100% sýtosť.
 3. Strieborná fólia predstavuje bázu na tvorbu a kombináciu efektov metalizácie rôznych farieb na jednom podklade. 
 4. Pre dosiahnutie efektu zlatej fólie si môžete objednať tlač na striebornú fóliu s použitím farby yellow -  odporúčame zložky C:13 M:40 Y:100 K:3.
 5. Každý biely prvok návrhu preberie pri tlači farbu podkladu/materiálu, na ktorý sa vytlačí. (Výnimka etikety Biela + CMYK tlačené ako hárok).​
 6. Východzia farba sa bude pri tlači líšiť od rovnakej farby vytlačenej na biely podklad
 7. Neodporúčame tlačiť plnofarebné fotografie na iné ako biele materiály. Môže sa stať, že výsledok nesplní Vaše očakávania.
 8. Neodporúčame používať rámy v návrhoch ani čiary rezu na samotných rámoch vzhľadom na odchýlky pri procese rezania (+/-1mm) a možné posunutie návrhu.  


Dodatočná BIELA farba
Ako pripraviť tlačový súbor s dodatočnou farbou Len Biela alebo Biela + CMYK.
Pre tlač bielou farbou alebo pre bielu predtlač pre cmyk farby je potrebné pripraviť dodatočnú farbu v súbore s názvom „White". V grafickom programe vytvoríte túto farbu najjednoduchšie tak, že ju odoberiete kvapkadlom z našej pripravenej vzorky, ktorú nájdete v súbore White.pdf alebo White.cdr (v.15)
Grafické prvky tlačené bielou farbou sa musia nachádzať v návrhu nad CMYK grafikou a musia mať zadaný Overprint (farba musí byť „Pretlačená").

Paletu doplnkových farieb si môžete pripraviť aj samostatne.

   
Pozrite si návod, ako prispôsobiť Váš grafický program pre jednoduché, rýchle a spoľahlivé navrhovanie spotových farieb:
 


Predlohu pripravte s použitím nižšie uvedeného postupu farba Biela. 
V prípade priehľadných etikiet sa však pripúšťa tlač CMYK (bez podtlače).Vzhľadom na špecifické použitie, podľa očakávaného efektu, sa dá ľubovoľne navrhnúť farebná potlač CMYK bez podtlače, s podtlačou, samotná biela.  

V závislosti od spôsobu aplikácie musia byť etikety pripravené štandardne (aplikácia na povrch) alebo zrkadlovo (aplikácia pod povrch).  


Pozor!
Pri malých fontoch a prvkoch môžu vzniknúť viditeľné presuny pri pasovaní.


Príprava doplnkovej farby Liquid Gold/Silver
Liquid metal - metalizovaná fólia dostupná vo farbách: Gold, Silver, Red, Green, Blue 

Doplnková farba Liquid Metal sa pripravuje rovnako, ako parciálne zušľachťovanie UV lakom. Je potrebné pripraviť dodatočnú/é stranu/y a aplikovať na ňu lakované plochy v jednej farbe (K 100%). Obraz na parciálne lakovanie nemôže obsahovať odtiene sivej. Aj najnevýznamnejšie, svetlé sivé sa automaticky konvertujú na čiernu a budú zalakované.

Upozornenie.
Neodporúča sa lakovať a používať Liquid Metal na tenšie prvky ako 0,4 mm v pozitíve a 0,6 v negatíve. Odporúčaná minimálna veľkosť písma je 10 bodov, rozostupy medzi prvkami nesmú byť menšie ako (0,5mm); Existuje možnosť presunu oproti tlači o 0,3mm. 
Neodporúčame navrhovať efekt Liquid Metal na spadávku, ani na ryhy (bigy) vzhľadom na možnosť praskania/ mrvenia sa metalizovanej fólie na okrajoch/bigoch.

LiquidMetal je farba potlače. V súvislosti s tým, vzhľadom na presnosť pasovania (0,3mm), neodstraňujte/ nevyberajte grafiku pozadia v CMYK návrhu, Strana s návrhom pozadia nesmie obsahovať zopakované prvky masky.

Pri použití Liquid Metal na väčšie prvky/ plochy s plným pokrytím sa môže objaviť efekt nejednostného pokrytia. 
 

Na jednej strane návrhu je možné kombinovať: Tlač s Liquid Goldom s Liquid Silverom a s parciálnym UV lakom. Vzhľadom na možnosť omylu je v tomto prípade mimoriadne dôležitý popis súborov alebo dodržanie poradia strán v súbore (vid nižšie).

Prvky Liguid Gold, Liquid Silver a parciálny lak musia mať medzi sebou minimálny odstup 0.6 mm

Pre kartóny farbené v hmote neumožňujeme Liguid Gold, Silver a parciálne lakovanie so spadávkou.

Pozor! !
V prípade použitia metalizácie na etikete prosíme o zasielanie jednotlivých súborov zbalených do ZIP formátu. Názov jednotlivého súboru musí jednoznačne definovať, čoho sa týka:  tlač/metalizácia farba 1 a/alebo metalizácia farba 2/ maska pre rezanie a náhľadový súbor - vzor s ukážkou konečného efektu. 
 
Príprava personalizácie
Pre personalizovanú tlač je potrebné pripraviť dodatočnú databázu. Návod na jej prípravu nájdete v osobitnej sekcii:
Pozrite sa, ako pripraviť personalizáciu


Uloženie do súboru
Formáty súborov
Plik do druku:Preferované PDF
Akceptované: {formáty}. K objednávkam s týmito súbormi pripočítame 3,5 PLN za prípravu súboru na tlač.
Súbor pre násek:  Preferované PDF
Akceptované: {formáty}. K objednávkam s týmito súbormi pripočítame 3,5 PLN za prípravu súboru na tlač.
Za účelom priloženia všetkých súborov nevyhnutných na realizáciu objednávky, je potrebné ich pred odoslaním zbaliť do jedného ZIP súboru.
Poznámky
Ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné ho zameniť na krivky, alebo priložiť k súboru fonty použité v predlohe.
 


Pri uložení ako PDF je potrebné nastaviť vysoké rozlíšenie grafiky. PDF uložte vo verzii PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)
 


Postscriptový súbor je potrebné vytvoriť ako „kompozitný” (nerozseparovaný).

V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu.

POZOR!!
V tlačovom súbore neukladajte plánované rezové čiary!Doplnkové informácie
Je potrebné upozorniť na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadu na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.


Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.