| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
TLAČ + VÝSEK
REKLAMNÉ PRODUKTY
VZORKY A VZORKOVNÍKY

Bezpečnostné plomby

 


Obr.1


Obr.2


Obr.3

Rozmery
Formát hárku
500mm x 345mm.
Plocha potlače
494mm x 340mm
Formát projektu
Pripravte celý hárok s výtlačkami. Rozmery návrhu nemôžu byť väčšie ako plocha potlače. 
Stiahnuť súbor:
Bezpečnostné plomby  
Jednotlivá plomba
 • ľubovoľný tvar;
 • dôležité objekty sa nemôžu nachádzať v menšej vzdialenosti ako 2mm od plánovanej čiary narezávania;
 • plomby s jednotným pozadím (napr.bielym, červeným a pod.) v tvare obdĺžnikov je možné navrhnúť bez spadávky (p. Obr. 2)
 • v prípade, ak plomba nemá jednotné pozadie (medzi susednými plombami sa vyskytuje prechod tónov) alebo ak má iný tvar, ako obdĺžnikový, je potrebné ju navrhnúť so spadávkou (Obr.1). Spadávku vyveďte 2 mm za čiaru narezávania;
 • nenavrhujte rámiky, obruby a pod. v blízkosti čiary narezávania (min. 5 mm).Vzhľadom na toleranciu narezávania - +/- 1mm budú plomby neestetické.  .
 • návrh musí byť vycentrovaný k stredu strany.
Šablóna pre narezávanie
 • musí obsahovať čiary rezu a pasovacie značky, lokalizované rovnako ako v tlačovom  návrhu;
 • pre obdĺžnikové etikety (s ostrými rohmi) navrhujeme čiary narezávania vždy ako zvislé a vodorovné čiary prechádzajúce celým hárkom (nemôžu prečnievať mimo hárku!).
 • pre dôkladnejšie zabezpečenie plomb proti odtrhnutiu je potrebné navrhnúť na povrchu plomby špeciálne zárezy - pozri Obr. C . Zárezy majú byť rovnobežné s kratším bokom plomby - osoba, ktorá sa ich pokúsi odtrhnúť, začne pravdepodobne od toho boku (je to najľahšie). Treba mať na zreteli, že zárez má šírku cca 0,3 mm a toleranciu pre umiestnenie +/- 1 mm - aby nezasiahol napr. čiarový kód.
 • čiary narezávania navrhujte ako vlasové v červenej farbe; zoskupte ich;
 • neodstraňujte pasovacie značky zo šablóny, nechajte ich na návrhu tlače aj narezávania
 • čiary narezávania sa nesmú prekrývať, nakoľko laser dvakrát nareže miesto, kde sa čiary prekrývajú, a naskrz prereže podklad 
 • šablónu treba po napasovaní k návrhu tlačového hárku uložiť na druhej strane PDF súboru alebo v osobitnom súbore.
Pasovacie značky
V rohoch hárku (na ploche potlače) umiestnite pasovacie značky (stačia 4 rohy so stranou 10 mm) nakreslené vlasovou čiarou. Obidva súbory (hárok aj šablónu) musia obsahovať rovnako umiestnené pasovacie značky.


Grafika
Farebný model
Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť v modeli CMYK (netýka sa predlôh s použitím doplnkových farieb), ak predloha obsahuje rastrové obrazy (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK.
Miešanie rôznych farebných priestorov alebo farebných modelov v jednom dokumente (napr. CMYK a RGB) spôsobí chybné spracovanie farieb a nepodlieha reklamácii.


Pri definovaní vlastných farieb CMYK nemôže súčet hodnôt tónov v jednom bode prekročiť 300% (pri jednostranne poťahovaných kartónoch nemôže na nepoťahovanej strane prekročiť 200%; je potrebné vyhýbať sa najmä umiestňovaniu plôch s plným pokrytím so sýtymi farbami na tých istých miestach na rube aj líci výtlačku). Pri tlačových predlohách, kde bude tento parameter prekročený, reklamácie nebudú uznané. (Čiže nie je možné tvoriť čiernu farbu zo štyroch 100% zložiek).

Pre výtlačky zušľachťované laminovaním nesmie súčet hodnôt tónov v jednom bode prekročiť 250%.
Hlboká čierna
Pre získanie plnej, tmavej čiernej je potrebné aplikovať čiernu farbu vytvorenú zo zložiek 33%C 33%M 33%Y 100%K.
Sivá plocha s plným pokrytím
Ak má byť farba pozadia sivá, je potrebné ju vytvoriť zo zložky "K" bez použitia ostatných farieb"CMY"
Prechody tónov
Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%
Do prechodu tónov pridajte šum, aby sa zabránilo pruhovaniu.
Optimálne rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie pre rastrovú grafiku a fotografie je 300dpi.
Rozmiestnenie objektov
Dôležité objekty (fotografie, grafika, texty) sa nemôžu nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od okraja formátu výtlačku a línie skladania (ryhy, lomy).

Pri otáčaní projektu o -90 stupňov je potrebné skontrolovať, či sa bitové mapy otáčajú správne.

Všetky texty umiestňujte na osobitnej vrstve (hornej).

V prípade uloženia ako CDR je potrebné predlohu zoskupiť a zmeniť fonty na krivky.
V súbore je potrebné definovať formát stránky zhodný s vyššie uvedeným formátom projektu a projekt umiestniť centrálne na stránke.
V prípade uloženia ako EPS projektu bez pozadia (bieleho) je potrebné ho ohraničiť rámikom s rozmermi zhodnými s vyššie uvedeným formátom projektu .


Z ohľadu na toleranciu rezania sa môžu vyskytnúť určité presuny tlačovej predlohy oproti okraju výtlačku. Preto neodporúčame umiestňovať okolo projektu rôzne druhy rámikov, ktorých necentrickosť môže byť na výtlačku viditeľná.

Tolerancia rezania a bigovania predstavuje ±2mm. Preto je tiež potrebné vyhnúť sa tvorbe viditeľnej hranice medzi návrhom prednej a zadnej časti predlohy na čiare bigovania (chrbte).

Všetky strany v súbore musia mať rovnakú orientáciu.
Výtlačky sa predvolene otáčajú „Head to Head"


Uloženie do súboru
Formáty súborov
Preferované PDF
Akceptované CDR (v. X7)
Poznámky
Ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné ho zameniť na krivky, alebo priložiť k súboru fonty použité v predlohe.
 


Pri uložení ako PDF je potrebné nastaviť vysoké rozlíšenie grafiky. PDF uložte vo verzii PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)
 


Postscriptový súbor je potrebné vytvoriť ako „kompozitný” (nerozseparovaný).

POZOR!!
V tlačovom súbore neukladajte plánované rezové čiary!Naopak pasovacie značky sú nevyhnutné - bez nich sa etikety nedajú narezať!Doplnkové informácie
Je potrebné upozorniť na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadu na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.

Odporúčame skontrolovať v špecifikácii pokyny pre nalepovanie plomb. Pozri tu


Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.